<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=471560820282332&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Synnøve-3

Vi tror at en helt ny generasjon logistikksystem må til for å møte endringene vi ser i bransjen

Synnøve Kjerstad, Produktspesialist

Omnikanal logistikk

Hvorfor har vi laget et Omnikanal produkt?

Handelsaktører er i dag presset av internasjonal konkurranse og en ekstrem vekst av privat etterspørsel. Dette skaper et digitalt skifte der alle handelspunkter sees på som en helhet, enten om de er på nett eller i fysiske butikker. Trace Omnikanal løser nettopp dette ved å få alle varene inn i samme varestrøm. Her har bruker full kontroll over all lagerbeholdning "live", enten varene er i hovedlager, dellager, butikklager, nettlager, under transport eller ute hos kunde som har varer der returdato ikke har gått ut enda. 

Fordelen med å få varestrømmene inn i et samlet kjernesystem, er at du som handelsaktør kan styre hvor du ønsker vekst i framtiden. Du kan skalere opp og ned i de forskjellige handelspunktene etter hvert som du ser behov. Dette er den største forskjellen mellom før og etter det digitale skiftet, nemlig behovet for å kunne teste og feile fort på forskjellige forretningsmodeller og effektivitetstiltak i logistikken. 

Hvordan Omnikanal produktet skiller seg fra tradisjonell ERP og logistikk

Med kunstig intelligens, og fordi systemet hele tiden er "live", kan Trace Omnikanal beregne mest effektive logistikk gjennom lageret og transporten hver gang det kommer inn en ny ordre. Dermed kan plukkruter og kjøreruter endre seg i løpet av dagen og natten ut fra hva som vil gi den beste leveringspresisjonen og kundeopplevelsen for dine kunder, enten det er en fysisk butikk eller en sluttkunde som handler i nettbutikken. 

Siden systemet er utviklet på en splitter ny teknologisk plattform, har vi hatt muligheten til å utvikle det med tanke på framtidens behov, uten å være bundet i det tradisjonelle eller "slik det alltid har vært". Som systemleverandør med 39 års logistikkerfaring er dette et privilegium.