<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=471560820282332&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Gina Karoline Dalen

Ingenting er bedre for en interaksjonsdesigner enn å se en plukker eller truckfører glede seg til å bruke et system de selv har vært med på å utforme!

Gina Karoline Dalen, Interaksjonsdesigner

Full kontroll over lageret i alle faser

Fra strategisk oppbygging til real time oppfølging. Lagersystemet styrer kolliet fra det ankommer lageret til det er levert i butikk. Med full sporing er man sikret god kontroll også i en tilbaketrekking eller retur situasjon. Systemet kan brukes på forskjellige enheter, for eksempel stemmestyring, truckterminaler og kranstyring. Gjennom vår partner Omron, kan vi tilby roboter til å gjøre jobben på lageret, robotene er intelligente og kan jobbe sammen med mennesker.

Her er en kort beskrivelse av systemet i de forskjellige områdene av lageret.

Varemottak

Avstemming av mottatt i forhold til forventet, enten mottak er med SSCC, GTIN eller fra container der identifikasjon genereres ved mottak. Integrasjon mot ERP systemet ivaretar kommunikasjon med innkjøper slik at fakturering håndteres på en god måte.

Truckoppdrag

For innlagring, nedløft og palleplukk. Rettigheter styrer hvilke brukere som kan gjøre hva. Aktiviteten til truckførerne vises i skiftledercockpit, slik at skiftleder kan overvåke og påvirke automatikken fra denne.

Plukk

Plukkstyring og plukksystem for både stemme, terminal og kran gir fleksibilitet i hvordan du ønsker å bygge opp lageret. Et veldig intuitivt brukergrensesnitt fører til minimale opplæringsbehov og lav terskel for å ta inn ekstra personell i perioder. Skiftledercockpiten viser real time oversikt over aktiviteten på hvert lager og på tvers av dellager. En forecasting på plukkeffektivitet i forhold til dagens plukkbeholdning gir skiftleder et oversiktlig verktøy for å tilpasse aktiviteten mellom dellager for å bli ferdig med plukken innenfor normal arbeidstid og dermed begrense overtidskostnader.

Utgående torg (u-rad)

Siden lagersystemet har en integrasjon mot transportsystemet (TMS), legges det til rette for at rett pall kommer til rett u-rad til rett tid i forhold til port og bilavgang. Hvis det oppstår endringer eller forsinkelser i WMS aktivitetene, blir dette fortløpende rapportert til kjøreplanen og PDA som sjåførene bruker.

Skiftledercockpit

Gir skiftleder et godt oversiktsbilde over det han trenger å vite for å styre lageret. Fra oversiktsbildet, kan det drilles ned på detaljnivå på ordre eller varelinjer. Skiftleder kan enkelt søke real time i lagersystemet på varens plassering, forflytninger, beholdning m.m.

Lageradministrasjon

For planlegging av blant annet lagerlayout og lokasjonsoppbygging, innlagring, ommøblering og oversikt over beholdning. I tillegg til løpende administrasjon som telling, vareomløp, bemanningsoppfølging m.m.