De som bruker systemene våre har en ledende kompetanse innen sitt fag. Vår oppgave er å gjøre hverdagen deres enklere og mer effektiv.

Oven Lien

DRIWKRAFT

Produktporteføljen DriwKraft legger grunnlaget for enhetlige varestrømmer. Til sammen tilbyr delproduktene et komplett system for distributører innen varehandel. Man kan velge å bruke ett eller flere delprodukter, og systemet kan integreres med omkringliggende systemer dersom det er ønskelig.


Vi jobber hele tiden mot å holde oss innovative. Derfor har vi hyppig videreutvikling og nyutvikling av produktene som tilføres våre kunder.