<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=471560820282332&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

DRIWAY

For å skape mest mulig verdi i prosjektene, er vår arbeidsmetodikk, Driway, utarbeidet etter en smidig modell. Det innebærer at prosjektteamet består av konstante ressurser både fra oss og fra kunde i hele gjennomføringen. Deling av hverandres perspektiver, og det å komme enda tettere på hverandre gjør at teamet sammen kan prioritere hva som gir størst mulig verdi fra sprint til sprint og leveranse til leveranse.

 

Vi trener og evaluerer oss selv sammen med kundene, for å hele tiden bli bedre på det vi gjør. For å bli best, må vi både ha bevissthet og evnen til å måle oss selv, og være villig til å justere kursen løpende.