Fredrik Kallevig

Mange snakker om behov for endringer i varehandelen, vi omsetter ord til handling i form av konkrete løsninger.

Fredrik Kallevig

Tre logistikkteknologier alle retailere må kjenne

I en tid hvor man forventer seg at Amazon skal fortsatte parademarsjen i retailbransjen har de faktisk mistet markedsandeler i USA de siste seks månedene. Vi har kartlagt de tre viktigste logistikkteknologiene som Walmart og Target har tatt i bruk for å ta opp kampen.

AutoStore_System_-_Electronic_Store_Retail_animation_(16_9format_43sec)
 
Er et MFC (Micro Fulfilment Center) fremtidens butikk? Bilde og video fra Autostore.
 

Trusselen om at Amazon kommer har hengt over norsk retail i mange år, men nå som de har etablert seg i Sverige har trusselen blitt reell. Strategien om å ha størst innkjøpsvolum for å tilby lavere pris enn konkurrentene eller oppnå høyere marginer, har gått ut på dato.

 

Men ser vi på hvordan amerikanske retailere som Walmart, Nordstrom eller Target har tatt opp kampen med Amazon er det ved å benytte seg av butikkene som et fremskutt lager. Target har eksempelvis klart å digitalisere de 1 850 butikkene i kjeden slik at over 80 % av alle netthandelsordre blir plukket og sendt fra butikkene.  

 

Resultatet så langt? I en tid hvor man forventer seg at Amazon skal fortsatte parademarsjen har de faktisk slitt med logistikken. Forsinkelser, interne protester og utsolgte varer har ført til at Amazons markedsandel av nettsalget i USA falt fra 42,1% i januar til 38,5% i juni, mens Targets markedsandel har økt fra 2,2% til 3,5% i samme periode.

 

På toppen av det hele har Target klart å redusere kostnaden for å levere en netthandelsordre med 30%.

Fra teori til handling

Men hvordan går man fra å idéstadiet til ferdig løsning? Vi har kartlagt de tre viktigste komponentene som må plass før en retailer kan tilby en tilfredsstillende kundereise på tvers av digitale og fysiske kanaler:

 

 1. Micro Fullfilment Centers

  For å imøtekomme stadig økende kundekrav om oppdaterte varelagre, hurtige leveranser og lave kostnader, har retailbransjen begynt å utforske muligheten for å spille på styrkene til regionale distribusjonssentre i kombinasjon med små butikk-hubber som ofte kalles Micro Fullfilment Centers (MFC).

   

  Dette er små og kompakte lagre med en høy grad av automasjon strategisk plassert i bykjerner som bidrar til å kutte ned på leveringstiden og dermed øke kundetilfredsheten. De økte kostnadene tilknyttet arealleie i storbyer utjevnes med kortere kjørelengder fra større lagre plassert lengre unna kundene, noe som reduserer transportkostnadene. 2. Order Management System

  En stor utfordring innen retail er at varen er utsolgt (Out Of Stock). I mange bransjer er andelen OOS på rundt 10% noe som ikke bare betyr at du har tapt salget men at kunden også blir misfornøyd med opplevelsen.

  Order Management System (OMS) er et system som gir full oversikt over ordren uansett hvor i verdikjeden den er. Et OMS kobler sammen varebeholdningen fra ulike butikker og gir kunden informasjon på digitale flater som nettbutikken, slik at hun til enhver tid vet hvilke butikker som har varen på lager. Kunden kan da selv velge om hun vil hente varen i butikk eller få sende varen hjem fra butikken. På den måten unngås OOS-problematikken. Ved å ha eierskap til alle steg en ordre må igjennom fra innkjøp til salg, får dessuten retaileren full transparens i de akkumulerte kostnadene tilknyttes et produkt gjennom hele varereisen. Det gir faktabasert innsikt til å beregne riktige marginer uavhengig av salgskanal. 3. Last mile

  Last mile er et begrep som brukes om varens siste etappe: når den skal sendes fra lager eller butikk til kunde. Denne delen av varereisen har forandret seg radikalt de siste årene. Tidligere var last mile nærmest gratis fordi kundene hentet varene i butikk selv. I dag utgjør last mile hele 53% av de totale fraktkostnadene for en retailer. I tillegg har returandelen vokst i takt med både andelen netthandel og modenheten på forbrukerne.


  Diskusjonene rundt rimelig eller gratis frakt handler egentlig om hvem som skal plukke opp regningen for frakten. Når store aktører både nasjonalt og internasjonalt tilbyr dette svært rimelig eller gratis, har dette i praksis blitt en hygienefaktor. Enten tilbyr du det til kunden, eller så har du tatt deg selv ut av konkurransen.

 

Synergieffekter

Det virkelig interessante resultatet får du først når du kobler disse tre teknologiene sammen. Små og kompakte MFC:er i bykjernen som styres av et OMS setter norske retailere i stand til å konkurrere med internasjonale giganter med sentrallager i Sverige.

 

Ved å koble på et budfirma eller en last mile-aktør som håndterer leveransen fra butikk til forbrukeren, har du sydd sammen en pakke som utnytter de butikkene du allerede har. Ved å tilby kortere leveringstider og lavere kostnader, får du mer fornøyde kunder. Da har du som retailer et verdiforslag basert på eksisterende infrastruktur, som er vanskelig å kopiere av retailere som ikke har en fysisk tilstedeværelse i Norge i form av butikker. 

 

 

Klikk her for å lese mer om New Retail-ordlisten vår