Fredrik Kallevig

Mange snakker om behov for endringer i varehandelen, vi omsetter ord til handling i form av konkrete løsninger.

Fredrik Kallevig

Tanker etter Handelskonferansen

Jeff Bezos Amazon har etablert seg for alvor i Sverige. Vi deltok på Virkes årlige handelskonferanse hvor den røde tråden var hvordan norske retailere skal møte den nye markedssituasjonen. De norske retailerne er klare på én ting: De må brette opp ermene og være klare til kamp.

 

amazonse

 
Tidligere denne uken fikk Sverige sin egen Amazon nettside. Bildet er hentet fra Amazon.se
 

 

De siste årene har norsk handelsbransje vært opptatt av hvordan man skal møte utfordringene og mulighetene som netthandel har bragt med seg. Siden rundt 2013 har denne nye salgskanalen vokst i et tempo som vanlig butikkhandel ikke har klart å matche. Lettbeinte, innovative og uredde nettbutikker har klart å etablerere seg som nisjeaktører i markeder dominert av retailere som har tilbydd et stort varesortiment, lave priser og forholdsvis dårlige kundeopplevelser. Spørsmålet mange stilte seg var ikke om de måtte omstille seg, men når. Svaret ble 2020.

 

Først skylte Covid-19 inn over landet vårt hvor vi responderte med panikkartet hamstring av samfunnskritiske varer, så sluttet vi å møte hverandre, og etter hvert begynte vi å utforske nye måter å få handlet varer på. Live shopping, drive-thru løsninger og kontaktløse betalinger ble rullet ut på kort tid, og bransjer som dagligvare og byggevare, som tradisjonelt har vært blant de tregeste med å ta i bruk digitale løsninger, har de siste 6 månedene utviklet seg mer enn de har gjort de siste 5 årene til sammen.

 

For andre ble svaret netthandel, og spesielt blant den eldre delen av befolkningen vår var dette en ny måte å få dekket behovet sitt. Nå som de har blitt tvunget til denne atferdsendringen er det nærliggende å tro at mange ikke kommer til å skifte tilbake igjen når krisen er over.

 

En ulykke kommer sjelden alene sies det, og for å forsterke en allerede voldsom endring i måten vi kjøper og selger varer på kom nyheten om at Amazon etablerer seg i Sverige på verst tenkelig tidspunkt for etablerte aktører. I kulissene lurer også Alibaba med sitt New Retail konsept hvor fysisk og digital handel smelter sammen.
Med dette som bakteppe var timingen for årets Handelskonferanse meget god, og den røde tråden dreide seg i stor grad om hvordan norske retailere skal møte denne nye markedssituasjonen.


Pandemien påvirker norske næringer ulikt

Reiserestriksjoner, myndighetspålegg om stenging av butikkdrift, og utstrakt bruk av hjemmekontor har fundamentalt endret behovene til norske forbrukere. Dette har spesielt rammet tjenesteytende bedrifter, men også klesbransjen merker at etterspørselen har endret seg.

 

Johnny Ottesen, CEO i Voice Norge, beskrev en krisesituasjon da nedstengningen av alle butikkene deres i mars og april rokket forretningsmodellen deres i grunnvollene. Som han selv påpekte så er behovet for å kjøpe dresser og tilsvarende klær dramatisk redusert når alle sitter på hjemmekontor. Til tross for noen nervepirrende måneder fikk salget et kraftig oppsving før sommerferien, og juni måned registrerte de en all-time-high når det gjelder omsetning.

 

I kontrastenes verden representerte Adm. Direktør Knut Strand Jacobsen fra Byggmakker en bransje som har solgt varer som aldri før til ivrige norske forbrukere. Oppussingsmarkedet i 2020 estimeres til å passere 100 milliarder kroner, og byggevarebransjen har kastet seg rundt for å svare på denne eksplosive etterspørselen. Han kunne også bemerke at proffmarkedet har hatt et normalår og at han så mørke skyer på himmelen med tanke på at nybyggingen kommer til å avta.

 

Kjøpesentre går en dyster fremtid i møte

Marianne Håkonsen fra Varde Hartmark kunne fortelle at Norge er på toppen i Europa når det gjelder antall kjøpesentre pr. innbygger. De siste års trender med mer salg over nett har hatt store ringvirkninger på antall mennesker som besøker kjøpesentre og de nå retter et større fokus på opplevelsesbaserte tilbud som kino, bowling, bibliotek eller restauranter.

 

Mange av dagens leiekontrakter er basert på antall mennesker som sentrene klarer å trekke til de lokale butikkene, og i tiden fremover må utleiere skape større verdi for leietakeren og risikoen må fordeles bedre mellom partene. Med utgangspunkt i rapporter fra Tyskland og Storbritannia estimerte hun at rundt 70 kjøpesentre kommer til å forsvinne i Norge de neste 10 årene.

 

Dette er et dystert bilde, men også et insentiv for kjøpesenteraktørene til å tenke nytt i forhold til hvilken rolle de skal ha i byene og i lokalsamfunnet, hvordan de skal skape bedre kundeopplevelser og ikke minst hvordan de kan bruke teknologi på nye måter.

 

Handel inn i fremtiden

Virke arrangerte årets Handelskonferanse digitalt fordelt over fem virkedager, og i løpet av de ulike sesjonene ble vi bedre kjent med leverandører, retailere og andre aktører som lever og ånder for bransjen. Den underliggende følelsen var at bedriftene hadde ristet av seg det første sjokket og var nå klare for å brette opp ermene.

 

Til tross for en forsiktig optimisme rundt markedsutviklingen kom det også frem at mange av bedriftene har en lang vei å gå når det gjelder å gå fra ord til handling. Brutte forsyningskjeder, silobaserte forretningssystemer og akselererende kostnader er den brutale virkeligheten de aller fleste retailkjeder har møtt på i jakten etter å bli mer digitale, og vi kan bare håpe at det initiativet som har blitt tatt for å lage brukervennlige og friksjonsfrie digitale kundereiser blir fulgt opp med tilsvarende satsning på effektive og lønnsomme fysiske varereiser.

 

For den virkelige syretesten kommer først når en aktør som Amazon virkelig satser i Norge, og da vet vi at logistikken blir nøkkelen for å vinne kampen.

 

 

Klikk her for å lese mer om New Retail-ordlisten vår