Robotene er her! Hva nå?

 

“R2D2, you know better than to trust a strange computer!” 

 

C-3PO. R2D2. Terminator. Wall-e. Roboter ble lenge forbundet med science-fiction filmer og bøker; noe som eksisterte i alternative univers eller i fantasiversjoner av fremtiden. I dag er fremtiden her i form av roboter som klipper plenen, støvsuger huset eller leverer pizza på døren vår. Men hva skjer når vi starter å introdusere roboter på arbeidsplassen?   

 

Driwstoff_bilde_2@4x
 
 

Vi lever i en teknologisk tidsalder hvor kunstig intelligens åpner nye dører. Samtidig viser en rapport fra International Federation of Robotics (shaw, 2018) en kraftig økning i salg av roboter for arbeidsmarkedet, i perioden 2013-2018. Roboter er ikke lenger forbeholdt fabrikker, men introduseres i større grad som noe som kan komplimentere og samarbeide med mennesker. Da er det spesielt viktig at de bedriftene som introduserer roboter på arbeidsplassen tar hensyn til de menneskelige ansatte, for at overgangen skal oppleves trygg for alle parter. 

 

Hva er egentlig en robot?

Fra høytsvevende roboter i verdensrommet til roboten som støvsuger på kjøkkenet ditt. Roboter kan defineres som systemer som inneholder sensorer (for å oppfatte omgivelsene), kontrollsystemer (robotens hjerne/kommandosenter), bevegelige deler (som hjul, armer og ben), strømforsyninger og programvarer (robotens intelligens), som alle jobber sammen for å utføre en oppgave.  

 

Men her strides de lærde; hvor selvstendig må en maskin utføre oppgaven sin for å kategoriseres som en robot? Automatisering refererer til hvilken grad systemer styrer seg selv, eksempelvis dører som åpner seg automatisk, eller robotarmer som automatisk monterer deler på fabrikken.  

 

Autonomi derimot, er både systemets evne til å styre seg selv, samt dens evne til å reagere på uventede hendelser og evnen til å ta egne valg; som når robotstøvsuger selv oppdager hvor den trenger å bruke lenger tid  grunn av skitt eller mye støv, eller når katten har satt seg i veien og støvsugeren må kjøre rundt. De fleste roboter i dag er i ulik grad autonome.  

 

Morgendagens fremtid 

Det finnes i dag helautomatiske robotlager-teknologi som AutoStore. Slike løsninger tilbyr høy effektivisering, men også høy investering, i form av ombygging/nybygging av varelager. Dette medfører at andre løsninger som utnytter eksisterende varelagre blir mer vanlige.

 

I stedet for å erstatte mennesker helt, settes roboter inn som et supplement til de menneskelige ansatte uten behov for ombygging av de fysiske omgivelsene. Plukkroboten til Currence Robotics er et eksempel på dette, hvor roboten ikke bare oppfyller produksjonskrav, men også bidrar til å redusere arbeidsoppgaver som er knyttet til tunge løft og fall.  

 

 

Les også: Optimalisering av varereisen gjennom programvare og automasjon  

 

 

Roboten - den nye kollegaen din 

 

Å introdusere roboter på arbeidsplassen kan bidra til effektivisering og økt produktivitet, kostnadsreduksjoner, nyskapning og et bilde som en attraktiv og tidsaktuell arbeidsgiver. Samtidig vil det påvirke arbeidsmiljøet og hverdagen til de ansatte som jobber med eller rundt robotene. 

 

I motsetning til selvkjørende biler og robotgressklippere, er innføringen av robot-kollegaene ofte en avgjørelse de ansatte ikke har noen makt over, samtidig som det kan skape en frykt for hvordan arbeidshverdagen blir påvirket. Utformingen av selve roboten, hvordan vi introduserer roboten og automatisering er med andre ord ikke bare et spørsmål om hvor mye arbeid den skal gjøre eller ta over, men også om hvilke effekter det har på de menneskelige ansatte; hva må til for at de ansatte skal akseptere roboten?  

 

Tillit og involvering 

Ved introdusering av roboter på arbeidsplassen er det viktig med tillit mellom de ansatte og selskapet, men også mellom de ansatte og roboten. Dersom menneskene på arbeidsplassen ikke stoler på eller aksepterer roboten kan de i verste tilfelle gå inn for å sabotere, gjøre det vanskeligere for roboten å utføre jobben, eller rett og slett unngå å samarbeide med den.

 

Denne tilliten avhenger av flere faktorer, som de ansattes personlighet og kulturen i selskapet (noen er mer åpne for endringer og ny teknologi enn andre), informasjon og inkludering på arbeidsplassen, samt hvordan roboten ser ut og kommuniserer med omgivelsene sine. En bedrift burde med andre ord gi tilstrekkelig informasjon om hvorfor roboten blir introdusert og hvordan roboten skal fungere i deres arbeidsmiljø. Dette vil skape en gjensidig forståelse av situasjonen og gi det mest korrekte bildet av hvordan roboten vil påvirke de ansattes arbeidshverdag.

 

Robotene er her, og de er kommet for å bli. Men istedenfor å se på de som noe fremmed eller en trussel, må vi starte å tenke på de som muligheter; et verktøy for et mer effektivt samarbeid.