Steffen Larvoll

Logistikken er i endring og god vareflyt er viktigere enn noen gang.

Steffen Larvoll

Retail (elsk)er logistikk

Logistikk har lenge vært en del av dagligtalen vår, og brukes om alt fra å hente barna
i barnehagen til å arrangere ferieturer. I disse dager har begrepet blitt enda mer aktuelt i forbindelse med offentlig transport eller frykten for at det ikke er nok matvarer i butikken.

 

Grunnet koronasituasjonen handler flere og flere på nett.

Grunnet koronasituasjonen handler flere og flere på nett.

Begrepet logistikk blir ofte brukt om det å flytte noe fra en lokasjon til en annen. Men ser vi på hva ordet faktisk handler om er det innsikten og kompetansen til å ta de riktige valgene i en gitt situasjon - noe som kanskje forklarer hvorfor begrepet brukes så bredt i dag.

 

Ifølge Wikipedia defineres det på følgende måte:

«Logistikk er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm i næringslivet eller militæret. Det handler om å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave omkostninger»

 

Handelsbransjen er i hurtig og tvungen endring

Det er verdt å bemerke seg det militære aspektet ved logistikk, da et feil valg i krigføring får direkte, og i mange tilfeller, fatale følger. I kjernen av all militær tenkning er det faktum at vi leverer i en verden med stor usikkerhet. Og vi skal levere i en verden med stor uforutsigbarhet og usikkerhet. Den operasjonelle planleggingen må basere seg på at det kontinuerlig skjer utvikling som må håndteres fortløpende. Det er dette tankegodset som mange norske bedrifter nå må ta inn over seg.

 

Hvordan vi håndterer dette er sterkt knyttet opp til vår vilje og evne til å:

 • Gjenkjenne endring.
 • Re-definere vårt tankegods for å se de nye mulighetene.
 • Ha en robust beslutningstakingsprosess.
 • Være tøff nok til å drive endringen til tross for manglende empiri.

Netthandel er løsningen

Til tross for at netthandel har opplevd voldsom vekst de siste årene, representerte det bare rundt 9% av alt salg i retailbransjen - inntil Covid-19 endret alt. Netthandel har i mange tilfeller blitt den eneste måten å kjøpe varer fra en bedrift, og norske bedrifter har vært kjappe med å tilpasse seg for å tilby hjemlevering eller drive-thru løsninger.

 

Selv om veldig mange av disse bedriftene har hatt en nettbutikk, så har den ofte ikke vært en integrert del av logistikken til resten av driften. Dette er forståelig da netthandelen frem til nå bare har representert 9% av omsetningen. Når netthandelen kan bli hovedinntekten for mange bedrifter fremover er det kritisk at norske bedrifter er klar over de fundamentale forskjellene som eksisterer mellom netthandelslogistikk og butikklogistikk.

 

For retailere med fysiske butikker innebærer vanlig drift at butikkene bestiller store mengder varer fra lageret som fylles opp på en lastebil og sendes til butikken på faste dager. Hvis en butikkjede har 100 butikker, vil da lageret måtte forholde seg til 100 forskjellige kunder på 100 forskjellige adresser. Strukturen og prosessene knyttet til å drive denne formen for vareforsyning på er godt etablerte.

 

Når man hopper over butikkleddet og i stedet selger rett til forbrukeren, går man brått fra at lageret skal håndtere 100 kunder (butikkene) til hele Norges befolkning. Hver enkelt kunde har i tillegg ikke lenger én fast leveringsadresse, men de kan velge mellom hjemlevering, hente i butikk eller en pakkeautomat.

 


Kostnaden av en leveranse

Har du noen gang reflektert over hvorfor «Click’n’Collect er så populær blant norske retailkjeder? Grunnen er enkel; løsningen gjør at kunden reserverer varen på nett, men betaler først i butikken. Dette gjør at kunden føler seg forpliktet til å gjennomføre kjøpet, samtidig som at retaileren får solgt eksisterende varelager i butikken i stedet for å sende det rett fra lageret.

 

Det er en enkel og smart løsning for retailkjeder som ønsker å bruke nettbutikken for å drive trafikk til butikkene sine, men det er ikke en løsning som er bygd for å ta opp kampen mot økt konkurranse fra nye aktører.

 

Utfordringer knyttet til eierskap på varen ved en franchisemodell, uklarheter rundt provisjonsmodell mellom nett og butikk, eller manglende integrasjoner mellom IT-systemer er alle utfordringer som må løses før vi vil se en sann omnikanal-løsning.

 

Den største utfordringen som må løses er kontroll på kostnaden på tvers av verdikjeden. Her har netthandelslogistikk  en helt annen kostnadsmodell enn det butikklogistikk har. Setter man de to opp mot hverandre ser det slik ut:

 

Butikklogistikk

 • Faste dager for levering
 • Relativt få ordre og kunder
 • Mange varelinjer pr. ordre
 • Faste leveringsadresser
 • Hele kolli/paller

 

Netthandelslogistikk

 • Kort leveringstid
 • Mange ordre og kunder
 • Få varelinjer per ordre
 • Varierende leveringsadresser
 • Stykk- og smågods

Det er her norske bedrifter må skjønne konsekvensene av valgene de tar nå. Ifølge en logistikkundersøkelse av norske retailere gjennomført i 2018 kom det frem at egenskapene for høy effektivitet og lave kostnader for leveranser til butikker, står i direkte motsetning til suksesskriteriene for netthandelslogistikken.

 

Innføring av nye forretningsmodeller som er lite utforsket og testet kan gi en kortsiktig gevinst, men skal norske retailere overleve den tiden vi er inne i nå må de ta innover seg at endringene som må gjøres treffer logistikken like brutalt som butikken.

 

 

Klikk her for å lese mer om New Retail-ordlisten vår