Fredrik Kallevig

Mange snakker om behov for endringer i varehandelen, vi omsetter ord til handling i form av konkrete løsninger.

Fredrik Kallevig

Optimalisering av varereisen gjennom programvare og automasjon

Med sterke knytninger og like ambisjoner for skalering, har vi sett nærmere på hvordan kompetansen mellom Driw og Currence Robotics kan benyttes best mulig.

Currence Robotics personal

Daglig leder Torbjørn Krogen (t.v) med deler av Currence Robotics teamet.

 

Automasjon på lageret har eksistert i over 40 år, men grunnet krav til volum, kompleksitet og kostnader har løsningene vært forbeholdt de store konsernene. Det er i ferd med å endre seg, og de siste 5 årene har mindre og mer fleksible automasjonsløsninger blitt introdusert i flere og flere lagre rundt omkring i verden.  

 

Ifølge CEO i norske Autostore, Karl Johan Lier, er automasjonsgraden på europeiske lagre på rundt 15%, men i løpet av de neste 30 årene skal den øke til 80%. Det gir en årlig vekstrate (CAGR) i markedet for automasjonsløsninger på et sted mellom 10 og 15%. Potensialet er utvilsomt stort, og det finnes mange områder der automasjon kan skape verdi, men hvordan klarer man å finne frem i et slikt landskap når det er så mange spennende selskaper å velge mellom? 

 

Historisk sett har automasjonsløsninger fokusert på å øke lagringskapasiteten, øke plukkpresisjonen, reduserer kravet til manuell arbeidskraft eller øke produksjonen på et lager. Men i takt med at kravet til lagrene endrer seg, endrer også behovet for hva automasjonen skal løse. Utfordringer knyttet til dårlige arbeidsforhold, lite attraktive jobber, eller store sesongsvingninger har skapt grobunn for at nye og spennende selskaper kommer på banen.   

 

Currence Robotics

Et slikt spennende selskap innen automasjon er Ålesund selskapet Currence Robotics. Currence ble etablert i 2016 av Torbjørn Krogen og Olivier Roulet-Dubonnet. Torbjørn var da logistikkdirektør i H. I. Giørtz og så behovet for automatisering av plukking på lager og sortering av paller. Det fantes ikke produkter i markedet som dekket H. I. Giørtz sine konkrete behov og i samarbeid med Sintef, der Olivier jobbet, ble derfor de to robotene Grabog Sort utviklet. 

    Roboten Grab er en plukkrobot som erstatter den manuelle plukkingen av varer på lageret, den er nå i drift på lageret til ASKO MIDT-NORGE i Trondheim. Sort sorterer paller etter type og kvalitet og kan sortere inntil 500 paller i timen. Dette frigjør kapasitet til mer verdiskapende aktivitet og reduserer belastningsskader og repetitivt arbeid, denne roboten lanseres i disse dager. Målsettingen er å levere 3-5 roboter i løpet av 2021. Målgruppen til Currence er primært produsenter og grossister.  

 

«Vår løsning er velegnet for både store og små logistikklinjer, og kan enkelt utvides etter behov. Derfor er vi interessert i å gjøre oss kjent hos alle som i dag ser utfordringer med håndtering av paller, slik at vi kan skreddersy en løsning som fungerer for den enkelte kunde» sier Torbjørn Krogen i forbindelse med lanseringen av Sort™. 

 

 

currence_sort_teaser_V7

Tidligere i Januar lanserte Currence Robotics sin pallesorteringsrobot, Sort™.

 

Synergier mellom bedriftene

I Driw ser vi at mange av våre kunder er opptatt av mulighetene automasjon byr på og flere har tatt i bruk automasjonsløsninger. Med sterke knytninger til Currence både geografisk og kompetansemessig, og fordi begge selskapene er i en spennende skaleringsfase var det naturlig å se på muligheter for synergier og samarbeid. Rett før jul flyttet Currence teamet inn i Driw huset i Gangstøvika og vi ser nå nærmere på hvordan kompetansen i de to selskapene kan benyttes best mulig.  

 

Torbjørn Krogen er både daglig leder for Driw og grunder og daglig leder av Currence, han sier dette om samarbeidet: «Currence og Driw er to utrolig spennende selskap med veldig ambisiøse planer for skalering både i Norge og internasjonalt. Ved å jobbe tett sammen har vi stor tro på at vi kan ta ut både markedsmessige og kompetansemessig synergier 

 

 

 

New call-to-action