Fredrik Kallevig

Mange snakker om behov for endringer i varehandelen, vi omsetter ord til handling i form av konkrete løsninger.

Fredrik Kallevig

Om netthandel, kjøkkenbord og voksesmerter

Netthandelens andel av norsk varehandel øker kraftig og vi ser at mange aktører opplever fantastisk vekst. Disse har ofte flotte butikkløsninger som gir gode kundereiser, men mangler løsninger som gir gode varereiser. Det ønsker vi å gjøre noe med.

 

shutterstock_1723121527 (1)-1

 
 

Netthandelen vokste kraftig i Norge i 2020 og veksten forventes å fortsette de neste årene. Covid-19 bidro til økt vekst, men også når vi etter hvert vender tilbake til en ny normal vil netthandel blir en stadig større del av norsk handel. Vi har sett og kommer til å se en rekke nye aktører som etablerer seg og utfordrer de eksisterende aktørene. Et kjennetegn på mange av disse aktørene er at de starter i det små og deretter vokser raskt, mye raskere enn det vi har sett før. Vi har sett eksempler på at aktører som i 2019 omsatte for 5 millioner kroner, i 2021 er på vei mot en omsetning på 50 millioner kroner. Vi har også sett aktører som virkelig har tatt store markedsandeler og nådd omsetninger over 500 millioner kroner og i tillegg etablert seg i flere markeder enn det norske. Netthandelsgruppen og Milrab er god eksempler på slike suksesshistorier.

 

Hva har disse raskt voksende aktørene til felles?

 

Felles for svært mange av aktørene som vokser raskt, er at de benytter standard netthandelsløsninger som Mystore, Shopify eller Magento. Disse løsningene gir de raskt tilgang på velfungerende salgsplattformer som legger til rette for gode kundereiser og salgsvekst. Et annet fellestrekk er at mange av aktørene håndterer sin logistikk manuelt. Vi ser manuelle innkjøpsprosesser og ikke minst ser vi at håndtering av varer skjer manuelt. Dette fungerer kanskje i en startfase der ordrevolumet og varemengden er håndterbar, men skaper voksesmerter og store utfordringer når selskapet begynner å vokse. Den manuelle varehåndteringen er ineffektiv, kostbar og legger beslag på interne ressurser som kunne brukt tiden sin bedre. Sagt på en annen måte innebærer den manuelle logistikkhåndteringen at selskapets nøkkelpersoner bruker tid på å ta imot, plassere, plukke og sende vare i stedet for å drive mer strategisk viktige oppgaver som salg, kundeservice og forretningsutvikling.

 

Gode historier som ikke bør gjentas

 

Denne type manuell logistikk skaper situasjoner som i ettertid blir gode historier. Vi har hørt flere eksempler om varer som pakkes på familiens kjøkkenbord, varer som pakkes på natten og selskap som har lager i tredje etasje uten heis. Det siste gir god fysisk trening, men ikke god logistikk. Vår anbefaling er å la dette være gode historier som ikke gjentas. Nye aktører bør tenke annerledes og tidlig ta høyde for vekst og legge til rette for gode automatiserte og skalerbare løsninger for å skape best mulig varereiser. Med prismodeller som tilpasser selskapets omsetning, trenger ikke dette å drepe stramme budsjetter. Tvert imot vil mer effektiv logistikk gi høyere kvalitet, bedre presisjon, frigjort kapasitet og økt lønnsomhet. Ved å koble på automatisert innkjøp og integrere mot last mile aktører, sikres også en optimal varereise som gir sluttkunden varene på den beste måten. Dette vil være en nødvendighet for å lykkes i markeder hvor kundens forventninger stadig blir høyere og hvor det ikke lenger er tilstrekkelig å snakke om gode kundereiser uten å sørge for at disse støttes av gode varereiser.

 

Driw leverer logistikkplattformen Trace som gir vareeiere gode og lønnsomme varereiser, en av komponentene er en lettbent lagerløsning som har til hensikt å skape gevinstene som er beskrevet over. Denne løsningen diskuterer vi gjerne nærmere med netthandelsaktører i vekst som begynner å kjenne voksesmerter og som ønsker å bruke kjøkkenbenken til andre ting enn å pakke varer.  

 

Les også: https://www.driw.no/hva-skjer/retail-elsker-logistikk

 

 

Klikk her for å lese mer om New Retail-ordlisten vår