Steffen Larvoll

Logistikken er i endring og god vareflyt er viktigere enn noen gang.

Steffen Larvoll

Hvorfor er et Store Management System kritisk for din omnikanalsatsning?

Trace SMS

 

Hvilken rolle skal butikken ha?

I dagens retailmarked har sammensmeltingen mellom nettsalg og butikksalg endret rollen for butikken. Fra å være tilnærmet den eneste salgskanalen for både kundeopplevelser og produktkjøp, må butikken som en salgskanal redefinere sin rolle i selskapets verdikjede. Dersom behovet for en kunde kun baseres på transaksjonelle verdier som sortimentsbredde og pris, er det vanskelig å konkurrere med netthandel.

Men evner butikken å bruke de fordelene en butikk har, som personlig møte med fagkompetanse eller fysisk nærhet til kunden, styrkes butikkens rolle i tiden fremover.

En løsning som har fått et godt fotfeste i Norge er Click’n’collect som kombinerer det beste fra to verdener. Kunden kan lese produkttester, sjekke pris og gjennomføre kjøpet på nett, før de henter produktet i den nærmeste butikken.
Tankene er at dette gir kunden en sømløs opplevelse hvor retaileren kan selge varer på tvers av alle butikkene, og dermed utnyttes konkurransefortrinnet med at varens fysiske lokasjon er i nærheten av kunden.

Lager i butikk

Tanken er god, men fungerer ikke alltid så godt. Mange butikker har ikke kontroll på sin faktiske varebeholdning, og en butikkmedarbeider må ofte manuelt sjekke både salgshyllene og bakrommet før de kan bekrefte til netthandleren at varen kan hentes.

Dette har ført til at mange retailaktører legger inn en minimum ventetid på en eller to timer, og i tillegg forbeholder seg retten til å sende en tekstmelding når varen er klar for henting. Det som skulle være en sømløs og friksjonsfri kundeopplevelse ender opp med å bli noe annet.

 

 


Hva er et Store Management System (SMS)?

Det er et vidt spenn av oppgaver en butikksjef tradisjonelt må håndtere i en hektisk hverdag. Det kan være å sette opp jobblister, lede og motivere medarbeiderne, sørge for å bestille og ta imot varer og håndtere nødvendige prisjusteringer i butikken i forbindelse med kampanjer. Men en butikksjefs viktigste jobb er å sikre at butikken er lønnsom. Nettopp på dette området er det mange retailere som har store utfordringer i dag.

Dagens kunder stiller stadig høyere forventninger, og det at butikken har oppdaterte priser og varebeholdninger er noe vi tar for gitt. At de kan yte god service og dele av sin fagkompetanse, er et konkurransefortrinn og et område i stadig sterkere fokus. Det er her et Store Management System (SMS) kommer til sin rett.

Et SMS håndterer og holder kontroll på alle varer som er i butikken, uavhengig om de er på butikklageret, blir returnert av en netthandler eller ute i salgsflatene. Ved å ta kontroll over alle varens bevegelser fra varemottak og plassering på butikklageret til plassering i salgshyllen hvor kunden plukker den med seg, har man full sporbarhet gjennom hele varereisen.

SMSet digitaliserer manuelle arbeidsprosesser, og reduserer tiden medarbeiderne bruker på gjentagende arbeid som varemottak, etterfylling i hyller, svinnrapportering eller leting etter et produkt, og legger til rette for at de kan bruke tiden sin til å skape gode handleopplevelser for kundene.

Hvilke forretningsmessige verdier gir et SMS?

I jakten på de beste kundeopplevelsene har retailere lagt til stadig flere IT-systemer, samtidig som de grunnleggende oppgavene ikke er løst:

Skal jeg kjøpe en vare vil jeg vite hva den koster, om du har varen og når jeg kan få den.

 

Skal jeg returnere en vare i butikk forventer jeg at du kan koble kjøpet mitt på nett med varen jeg har med meg i butikken, uten at jeg trenger å vise frem en kvittering eller vente i inntil 14 dager for å få kreditert kjøpet mitt.

Poenget er at kundene aksepterer ikke lengre å bære ulempen ved for dårlige rutiner, IT-systemer som ikke snakker sammen eller dysfunksjonelle løsninger. Kundene vil ha smidige løsninger uten plunder og heft, og velger bort retailere som ikke kan levere på dette. 

Så hvordan kan man løse disse problemene? Her er de fire viktigste egenskapene for et SMS:

 1. Oversikt og kontroll over vareflyten

  Det viktigste et SMS kan gi en retailer er kontroll over varene de har. Balansegangen mellom det å ha nok varer tilgjengelig slik at du ikke går glipp av et salg, og det å ikke binde for mye kapital i varer du ikke får solgt, har blitt vesentlig vanskeligere når man skal selge de samme varene både på nett og i butikk.

  Ved å benytte SMSet som et mellomlag som snakker med den eksisterende kassaløsningen (POS) som butikken bruker for å håndtere salget og ordrene som kommer fra økonomisystemet eller ordresystemet, kan andre butikker eller digitale salgskanaler bruke den eksisterende varebeholdningen som er i butikken.

  Dette legger til rette for å teste nye forretningsmodeller hvor man kan differensiere seg sammenlignet med aktører som ikke har fysiske butikker. Kunden kan da få mulighet til å få ekspressleveranser sendt fra butikk, eller få det sendt fra sentrallager som tar lengre tid, men til en lavere pris.

 2. Tillit og trygghet til varebeholdningen

  Når man skal tilgjengeliggjøre fysiske varer på nett løper forbrukeren en stor risiko hvis man kjøper en vare som selger ikke klarer å levere i tråd med kundens forventinger. I mange tilfeller vil ikke kunden ta denne risikoen, og helgarderer seg ved å dra til den nærmeste butikken for å sikre seg varen.

  Fjernes denne usikkerheten åpnes et større marked, samtidig som butikken skaffer seg et konkurransefortrinn. Det krever at butikken alltid har korrekt oversikt over hvilke varer de har og hvor de er.  

 3. Mindre kapitalbinding i varelagre

  Det koster penger å kjøpe inn varer og lagre de i påvente av et potensielt salg. Dette er en risiko alle som driver med salg av varer har forholdt seg til i alle tider. Men som stadig flere aktører i retailbransjen erfarer, er det en stadig større risiko knyttet til innkjøpene man gjør, samtidig som bransjeglidning gjør at produktsortimentet en retailer må forholde seg til fortsetter å vokse.

  Hver butikk har tradisjonelt forholdt seg til sin etterspørsel, og bestilt forsyninger basert på forventede behov. Men hvis man kan benytte seg av nærliggende butikkers varebeholdninger kan man møte etterspørselen samtidig som man slipper å kjøpe inn større varelagre til hver enkelt butikk.

  I takt med at nyvinninger som Pop-up Stores og Showrooms preger bybildet, vil også disse kunne koble seg på nærliggende butikkers lagerbeholdninger.

 4. Differensiert prising og relevant kjøpsinformasjon

  Det å bygge kundelojalitet handler om å fjerne mest mulig friksjon i kundereisen, parallelt med å levere relevante og verdiskapende produkter eller tjenester. Samtidig vil pris alltid være en betydelig del av vurderingsgrunnlaget før et kjøp gjennomføres, spesielt i bedriftsmarkedet hvor det ofte er forhåndsavtalte priser knyttet til et prosjekt.

  Ved å koble seg opp til kundenes prisavtaler kan et SMS synliggjøre riktig pris på prosjektnivå eller mot et medlemskap i kundeklubb. I takt med at kundene ønsker større informasjonstilgang kan man i tillegg gjennom en kundeapp tilgjengeliggjøre informasjon som produktspesifikasjoner, CO2 avtrykk eller produksjonsland ved å skanne strekkoden på hyllekanten.

 

Trace SMS – full kontroll på varereisen

Logtech-selskapet Driw har utviklet en skybasert logistikkplattform (Trace) som gir deg som vareeier full kontroll på varer og kostnader gjennom hele verdikjeden. Trace SMS er løsningen for retailkjeder som ønsker å bruke butikkene som et konkurransefortrinn i kampen om morgendagens forbrukere.

Ved å utnytte eksisterende butikkstruktur og tilhørende varebeholdning for nettsalg kan norske retailkjeder tilby noe som hverken rene netthandlere eller utenlandske markedsplasser kan konkurrere med – hurtige leveranser til lave kostnader.

 

New call-to-action