Fredrik Kallevig

Mange snakker om behov for endringer i varehandelen, vi omsetter ord til handling i form av konkrete løsninger.

Fredrik Kallevig

Gode alene, best sammen

Gode logistikkløsninger har aldri vært viktigere. Dette krever nytenkning, innovasjon og ikke minst nye former for samarbeid.

 

August

 
 

 

Nye krav til logistikken krever samarbeid gjennom verdikjeden

Handel i både fysiske og digitale kanaler og et endret konkurrentbilde stiller helt nye krav til logistikken. Vinnerne innen varehandel må fremover håndtere handel på tvers av kanaler, de må også sikre effektiv vareflyt gjennom hele varereisen. Dette byr på utfordringer, men gir også muligheter for å utvikle nye konsepter som skaper konkurransefordeler. For å få til det kreves både kreativitet, innovasjon og nye samarbeidskonstellasjoner. Det siste punktet, samarbeid, er sentralt og handler om å skape størst mulig kundeverdi sammen. I Driw har vi store ambisjoner om vekst og skalering de neste årene, det får vi ikke til alene. Vi kommer derfor fremover til å jobbe aktivt med å skape det økosystemet som skal bidra til at vi blir en anerkjent europeisk LogTech aktør innen 2025.

 

Vi har startet

Vi har i dag gode samarbeidspartnere som vi skal fortsette å utvikle oss sammen med. Et eksempel er Currence Robotics, et automasjonsselskap som har utviklet roboter som effektiviserer blant annet plukk av varer på lager. Ved å kombinere disse robotene med vår programvare skaper vi i fellesskap store effektiviserings- og HR-messige gevinster. En annen samarbeidsparter er Agrippa Solutions som blant annet leverer løsninger for avvikshåndtering. I fellesskap implementerer vi nå Agrippas løsning sammen med vår transportløsning hos en kunde og skaper betydelig større kundeverdi enn vi ville levert hver for oss. Dette er to eksempler, fremover vil vi jobbe for å skape flere slike suksesshistorier sammen med både eksisterende og nye partnere.

 

Bærekraftsfokus krever felles innsats

Et område som i stor grad krever samarbeid er bærekraftig handel. De fleste organisasjoner har ESG og bærekraft på sin agenda, men det er i liten grad utviklet konkrete løsninger som gir økt bærekraft. Dette skyldes blant annet manglede samarbeid, manglende tilgang til relevante data samt teknologi som ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for å bærekraftig logistikk. For å løse dette må det skje mye fremover, og vi mener samarbeid er nøkkelen til suksess. Samarbeid må skje mellom de ulike leddene i verdikjeden, mellom leverandører av teknologi og mellom myndigheter og private aktører. På den måten kan det utvikles løsninger som optimaliserer de ulike leddene i verdikjeden på en helhetlig måte, det gir mer fornøyde kunder, bedre butikk og et mer bærekraftig samfunn.

 

Hvordan skal vi lykkes?

En forutsetning for å få til denne type samarbeid er tillit og åpenhet, vi må tror på at vi spiller hverandre gode og i felleskap gjør det beste for våre kunder. Både i Norge og Norden har vi lange tradisjoner for å bygge velfungerende partnerskap, dette er et godt utgangpunkt for å skape nye samarbeid som vil lykkes i et globalt markedDette gleder vi oss til å jobbe sammen med våre teknologi-, produkt- og implementeringspartnere om de neste årene.  

 

 

Les mer her