Det er utrolig viktig at alle i Driw har en forståelse for hva vi lager og hvem vi lager det for.

Per Egil Røshol

I Driw jobber vi med å effektivisere varestrømmer. Det vil si at vi prøver å få rett vare, til rett sted, på rett tid og med rett kvalitet. Vi jobber i en strukturert bransje, med høyt fokus på detaljer og målinger av effektivitet. Så hvordan får vi de harde resultatene? Jo, ved å fokusere på det motsatte.

Det handler om tilstedeværelse. Fordi vi mener at resultat av tilstedeværelse er engasjement. Det er å være ute på lageret sammen med kunden. Når vi kan dele det faglige engasjementet og et felles ønske om å skape noe. Derfor er vi i Driw opptatt av at alle i bedriften har kjennskap til bransjen. For det er vanskelig å skape engasjement til noe du ikke kjenner. Derfor sender vi alle nyansatte ut på lagerbesøk.


Her er en film om Erik som er nyansatt i Driw og skal på sin første lagertur. Han skal prøve seg på plukking, som er en liten del av vår software.Resultatet av det vi lager blir mye bedre når vi gjør det sammen, med en felles forståelse. På plukk som vi så i filmen om Erik, har denne kunden etter innføring av stemme fått resultater som:


  • Feilplukk – forbedring på hele 90 % -Nå nede på 1,2 promille
  • Manko – forbedring på 40 % - Nede på 0,3 promille
  • Effektivitetsforbedring på lageret på mellom 10-15 %