Kari Bente Skarbø

Det er ikke enten eller. Det er både og, og teknologien er muliggjøreren.

Kari Bente Skarbø

Det er i Kina fremtiden for retail lages

Den 30. januar samlet vi rundt 100 fagpersoner fra retailbransjen i Oslo til frokostmøte om New Retail-konseptet. Lokalet var stappfullt med engasjerte deltakere og det var tydelig at dette er et tema som fanger.

 

Frokostmøte New Retail

 

I alt for lang tid har vestlige bedrifter sett til USA for hva fremtiden bringer. Det har gjort oss blinde for den teknologiske utviklingen som har skjedd i Kina. “Amazon kommer”, butikkdød og konkurser preger daglig overskrifter i avisene, men svært få belyser hvilket handlingsrom som skapes for selskaper som velger å gå  motstrøms.

 

Dette ønsket vi i Driw å gjøre noe med, og inviterte derfor sammen med Zington til frokostmøte med temaet New Retail.

 

Den 30. januar samlet vi rundt 100 fagpersoner fra retailbransjen i Oslo for å diskutere hvordan norsk retail kan utnytte det økonomiske og teknologiske skifte vi alle opplever i hverdagen vår. For å forstå det utrolig spennende og komplekse temaet, hentet vi inn bransjeeksperter som alle belyste ulike områder av New Retail-konseptet.

 

Se til Kina for utviklingen av fremtidens handel

Nicolai Grevstad fra Zington var første taler ut. Etter flere år i Shanghai med både studier og jobb, har han førstehåndserfaring med hvor fort den teknologiske utviklingen har gått, og ikke minst hvor mye den påvirker og endrer hverdagen til de som bor der.

 

Faktaboks AlibabaMed utgangspunkt i eBays tidlige markedsdominerende posisjon (75% markedsandel i 2003) viste han hvordan Taobao (Alibabas C2C markedsplass) kjapt utfordret og utkonkurrerte eBay på bare fire år. Med en helt annen forståelse for de kulturelle og praktiske behovene hos forbrukerne, la Taobao fullt fokus på å skreddersy siden til kinesiske brukeres behov. I tillegg inngikk de strategiske partnerskap med alt fra betalingsløsninger til logistikkselskaper. 

 

Denne koblingen mellom kundeinnsikt, friksjonsfri kundereise og et økosystem av tjenestetilbydere, ga Alibaba en innovasjonstakt som eBay ikke kunne matche. Det dannet også fundamentet for kontinuerlig testing av nye forretningsmodeller.

 

New Retail gir nye muligheter for norske retailere

Jie Zhang fra GoDigitalChina synliggjorde først hvordan den teknologiske utviklingen i Kina henger tett sammen med den eksplosive økningen av bruken av smarttelefoner, og at alle nye konsepter som utvikles alltid har “Mobile first” som utgangspunkt.

 

Jin Zhang

Det er på denne plattformen konseptet New Retail har sitt utspring. New Retail handler kort og godt om sammensmeltingen mellom fysiske og digitale kanaler hvor data om kunden, varene og pengene deles på tvers av alle systemer i sanntid. Målet er ufravikelig å gi kunden en så friksjonsfri opplevelse som mulig, uavhengig av hvor og i hvilken salgskanal hun starter og avslutter kundereisen. Dette stiller helt nye krav til både IT-infrastrukturen og logistikken som er premissgivere for at retaileren klarer å sikre lønnsomhet. 

Avslutningsvis trakk han frem Alibabas satsning i Europa, AliExpress. De har allerede etablert seg i Spania med to butikker i Madrid og Barcelona, og jobber med å rulle ut konseptet i flere byer og land i tiden fremover.

 

Made in China 2025, en teknologisk satsning verden ikke har sett maken til

For å forstå hvordan Kina har gått fra å være et land vi forbinder med produksjon av produkter av lav kvalitet og pris, til å bli verdensledende i alt fra høyhastighetstog til AI, tok Steffen Larvoll fra Driw oss med på en reise fra flere tusen år tilbake i tid frem til i dag. 

 

Et av de viktigste initiativene som kinesiske myndigheter har gjort for å klare dette, er den strategiske satsingen “Made in China 2025”. Satsningen definerer hvilke områder Kina skal bli verdensledende på, og hvordan de skal legge til rette for at kinesiske selskaper skal lykkes.

 

Steffen LarvollI kjølvannet av denne satsingen har det dukket opp en underskog av høyteknologiske selskaper som Xiaomi, DJI, Baidu eller TikTok, men han valgte å trekke frem eksempelet om vekstraketten Realme som er en smarttelefon-leverandør som ble etablert 4. mai 2018, og som på korte 12 måneder er blitt verdens 10. største produsent av smarttelefoner. 

 

Han løftet videre frem de enorme volumene som håndteres i Kina.  Alibaba omsatte i 2019 for $38,4 milliarder på Singles Day,tilnærmet 10% av Norges BNP – på en dag! I etterkant av denne salgsdagen hadde Alibaba 1,3 milliarder kundeordre som måtte håndteres. Det mest imponerende, og kanskje skremmende, er at Alibaba har redusert tiden de brukte på disse
1,3 milliarder ordrer med nesten 7 dager  siden de 100 millionene ordre som ble håndtert på
Singles Day i 2013. 

 

Utfordringer:

  • Svak kostnadskontroll og synkende marginer
  • Kampanjer og likviditetsskvis
  • Manglende operasjonell evne

 

Muligheter:

  • Butikkene endrer størrelse, plassering og innhold
  • Fra ordremottakere til fageksperter
  • Butikken som distribusjonshub

En norsk retailer i det fjerne Østen

Bård Kvamme fra Porsgrund Porselænsfabrik rundet av dagen med å dele erfaringene fra jobben de gjorde frem til de lanserte egne produkter på markedsplassen JD.com i Kina den 1. april 2019. 

Han var opptatt å ta en praktisk tilnærming til satsingen ved å starte smått med lav risiko, gjøre seg erfaringer, for så å ekspandere etterhvert. Et av de viktigste kriteriene for suksess var å knytte til seg en lokal partner i Kina som kunne hjelpe til med å navigere i et fremmed farvann.

 

Videre delta han innsikt i hvordan Porsgrund Porselænsfabrik tilnærmet seg det kinesiske markedet. Den første fasen bestod av å innhente markedsinnsikt, konkurrentanalyse og å velge riktig markedsstrategi. Den andre fasen bestod av forberedelser og lansering på markedsplassen JD.com, opprettelse av egen kinesisk hjemmeside, og synlighet på sosiale medier som WeChat og Little Red Book, samt på søkemotoren Weibo. Den tredje fasen bestod av analyser av løpende innsikt, sondering av potensielle logistikkpartnere for hurtigere og bedre leveranser, og å legge rammeverket for videre skalering.

 

Oppsummering

Avslutningsvis låner vi oppsummeringsordene fra en av deltakerne på frokostseminaret:

"Stor takk til DriW for en viktig, inspirerende og veldig relevant formiddag.
Take-Home-Message; Jobber du med Retail bør du ha en digital strategi. For veldig mange bransjer bør den digitale strategien være hovedstrategien.

Forstå hvilke muligheter som ligger i Kina og USA. Forstå videre hvordan disse to netthandels-supermaktene påvirker Europa som blir slagmarken i midten. Bli best mulig på logistikk - så fort du kan!"

 

 

Klikk her for å lese mer om New Retail-ordlisten vår