Composable business models - fremtiden for retail

 

Gartner og flere analysemiljøer snakker mye om Composable Business Models, en virksomhetsarkitektur der ulike komponenter eller byggeklosser settes sammen til ideelle løsninger for kundene. Her hjemme var dette et viktig tema på ERP 2021, der Bo Hjort Christensen delte sine tanker om det norske ERP-markedet. Denne trenden skiller seg fra den tradisjonelle ERP-tankegangen, der ERP-leverandørene leverer store og dyre løsninger som dekket hele organisasjonens verdikjede.  

 

Legoklosser
 
 

I systemutvikling er ikke “composable” noe nytt. De fleste som arbeider med intern IT-utvikling har allerede brukt denne arkitekturen lenge, i form av små funksjonelt spissede tjenester som sys sammen. Tradisjonelt sett har pådriveren for bruk av denne arkitekturen ofte vært IT som ønsker optimalisering av interne prosesser, noe som ikke nødvendigvis gir merverdi til eksterne brukere eller kunder.

Økt behov for nye forretningsmodeller

Retailbransjen har lenge vært preget av store og tunge IT-systemer, som har begrenset vareeiernes muligheter for å lage nye lettbente, digitale løsninger. Dette er nå i endring. Bransjen har blitt mer digitalt moden som et resultat av megatrender, som eksempelvis stadig mer krevende sluttbrukere, og økt netthandel. Disse trendene er en del av “Den nye normalen”, som har skapt nye distribusjonsmodeller, økt krav til fleksibilitet og hurtighet ovenfor sluttkunder. Dette må understøttes av IT-systemene, og det er der de tradisjonelle ERP-systemene ikke er gode nok per i dag. Om man følger en Composable business model kan man raskere agere på trender og endringer, siden arkitekturen legger til rette for at man i større grad kan være fleksible.

De siste ti årene har det blitt jobbet mye med å skape gode kundeopplevelser innen retail, gjennom å ha fokus på kundereisen. Noe som ikke har fått like mye fokus er varereisen. For hver kundereise finnes det en tilsvarende varereise, og her er det fremdeles mye som må gjøres. Det er først når varereisen kan matche kundereisen at man får til en sømløs kundeopplevelse.

Trenger ikke å finne opp hjulet på nytt 

Som nevnt innledningsvis, er ikke Composable nytt innenfor systemutvikling. Så hvordan kan vi sette sammen små funksjonelle tjenester for å skape forretningsverdi?

En viktig forutsetning er å ha gode APIer. De siste årene har API økonomien, der de interne grensesnittene tilbys eksternt, hatt en enorm vekst. En av grunnene til dette er at man gjennom gode APIer kan skape merverdi utover det produktet og bedriftens interne ressurser kan levere. Et eksempel her er Über, som har bygget store deler av løsningen sin rundt Google sin kartløsning. Grunnen til at Über kunne lansere sin tjeneste i rekordfart var fordi de anvendte eksisterende komponenter, istedenfor å bygge alt fra grunnen av selv.

En av de nyeste trendene som virkelig kan dra nytte av API økonomien er No-Code/Low-Code. Kort forklart lager man mindre komponenter enten helt uten tradisjonell programkode (No-Code), eller med sterkt reduserte mengder kode (Low-Code), ved hjelp av moderne GUI-verktøy. Eksempelvis kan forretningsutviklere kombinere flere datakilder og bygge komplette applikasjoner til mobil eller nettside.

Hvorfor er dette spennende? Jo, fordi det reduserer gapet mellom systemutviklere og de som kan forretningen. Det går eksempelvis an å bruke Low-Code for å lage prototyper – og om denne er vellykket, kan den konverteres til en mer tradisjonell applikasjon.

 

Datainnsamling - hva er viktig å tenke på  

Det er fantastisk å kunne bruke de som er best i sin klasse til hver enkelt komponent eller funksjon vi trenger, slik som i en typisk Composable Business Model. Ulempen med å gjøre dette, er at dataene dine blir spredd utover og du har mange parter å forholde deg til. Dette kan i sin tur legge begrensinger på effektiv prosessflyt og analytisk innsikt på tvers av komponentene. Her er det viktig å velge sine partnere med omhu, samt å ha en solid integrasjons- og datastrategi på plass.

 

Må ha kontroll på arkitekturen

Mulighetene ved å følge en Composable business model er fantastiske. Geir Balsnes har 11 års erfaring med innovasjon fra Gartner, og forklarer hvordan man lykkes med Composable business models:

 

På samme måte som vi har lært oss å sette sammen tverrfaglige team for å få frem mer differensierende egenskaper og flerdimensjonal tenking, ser vi det samme i den digitale verden med Composable business. De som klarer å sette sammen fokuserte tverrfaglige team med tilhørende digitale komponenter vil ha større mulighet til å lykkes med å oppnå sine forretningsmål. Kunsten er å forstå hvordan de nødvendige kapabiliteter settes sammen og hva som gir den optimale kombinasjonen av mennesker med kunnskap og de teknologiske verktøyene som er tilgjengelig."

- Geir Balsnes, Styremedlem i Driw

 

En Composable business model er et fleksibelt alternativ til den tradisjonelle tankegangen, der ERP-leverandørene leverer store og dyre løsninger som dekker hele organisasjonens verdikjede. Bedriften kan velge ulike komponenter, som kombinert utgjør den beste løsningen for sine kunder. Modellen tilrettelegger også for en raskere endringstakt, der man enklere kan implementere nye digitale løsninger - noe som er vesentlig for å holde tritt med markedets trender og behov. Det viktigste man må gjøre for å unngå fallgruver, er å ha kontroll på den overordnede arkitekturen, selv om man bruker ulike komponenter.