26.05 - 2021

Bærekraft - Pisk eller gulrot?

Vi aner nå konturene av en ny hverdag etter korona. Dette har vært en tøff periode for varehandelen, der flere har blitt tvunget til å ta grep ettersom kjøpemønstrene har endret seg.

Les mer